Client:Horst aan de Maas
Date:januari 11, 2016

Burgerparticipatie Gemeente Horst

Inleiding

Op de laatste zaterdag van juni namen 115 deelnemers deel aan de ‘brainstormsessie Accommoda- ties’. Verenigingen, gebruikers van accommodaties, stichtingsbesturen, exploitanten, raadsleden en andere geïnteresseerden namen deel aan deze interactieve dag. Een eerste stap op weg naar een noodzakelijke herziening van het gemeentelijke accommodatiebeleid.

Het doel van deze dag was om met alle aanwezigen te brainstormen over de pijlers voor het nieu- we accommodatiebeleid van de gemeente Horst aan de Maas. In een dagvullend programma kre- gen de deelnemers in vijftien gemengde groepen een aantal vragen voorgelegd. Tijdens het eerste gedeelte varieerden deze van het benoemen van punten waar zij tevreden en minder tevreden over zijn tot het omschrijven van het gewenste toekomstbeeld in 2025. De groepen werden daarbij uitgedaagd om over hun grenzen heen te denken.

Tijdens de brainstormsessie is een film vertoond. Daarin kwam een aantal mensen uit Horst aan de Maas aan het woord over de kansen en bedreigingen van de accommodaties in hun omgeving. Zij benoemden thema’s als samenwerking (tussen dorpen of binnen het dorp) op weg naar een geza- menlijke oplossing, de fusie van scholen en de leegstand van gebouwen.

In het middagprogramma stond de vraag centraal wat er nu eigenlijk moet gebeuren om tot het gewenste toekomstbeeld te komen. Wat kunnen of gaan bijvoorbeeld verenigingen, inwoners, dorpen of gemeenschappen zelf doen en wat verwachten de aanwezigen van de gemeente?

De uitkomsten van de diverse vragenrondes vindt u terug in dit verslag.

We kijken terug op een intensieve maar waardevolle dag. Het begin van een traject dat nog ruim een jaar zal duren. En waarin alle betrokkenen worden uitgenodigd om samen met de gemeente te werken aan een nieuw accommodatiebeleid met een breed draagvlak in alle dorpen.

http://www.hallohorstaandemaas.nl/Brainstormdag-accommodatiebeleid-2015629954

Werkseminar150403_10-web

error: Content is protected.