Client:Saxion Hogescholen
Date:februari 25, 2016

Bildung bevordering Saxion Hogescholen

Saxion hogescholen wilde in het kader van het programma “Lead2lead” gericht op de ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap van teamleiders een brede dialoog starten met betrekking tot het strategische thema ‘Wereldburgerschap & Bildung’. Het is de bedoeling dat deelnemers niet alleen geïnspireerd raken maar dat er tevens een proces wordt gestart die uiteindelijk leidt tot implementatie van enkele operationele doelstellingen. Om deze doelstellingen te realiseren en ze ook voldoende gedragen te laten zijn werd het van belang geacht rekening te houden met het volgende:

Centraal staan de bijeenkomsten met de ‘voorbereidingsgroep’. Voor deze groep is een vaste samenstelling gewenst die representatief is voor de groepen zoals die hierboven zijn genoemd – met een omvang van circa 10-15 mensen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met een vooraf rondgemailde agenda, een door de groep opgestelde, beknopte verslaglegging en een concrete actiepuntenlijst en dito taakverdeling.

error: Content is protected.