Date:november 19, 2007

Strategie uitlijning OR Koninklijke Marine 2005-2007

website marinefoto

BGMC CZSK (OR Koninklijke Marine) 2005-2007

De Buitengewone Gemeenschappelijke Medezeggenschap Commissie (BGMC) Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) is in principe een tijdelijk orgaan dat op verschillende wijzen betrokken is bij de veranderingen binnen het CZSK. Conform regelgeving was de BGMC bedoeld voor het geven van advies op het Voorstel Tot Reorganisatie (VTR) van het CZSK. Tijdens het traject is geholpen bij het zichtbaar maken van de meerwaarde van het BGMC CZSK. Advisering was vooral gericht op haar rol bij de nieuwe opzet structuur medezeggenschap en andere voorkomende (strategische) aspecten CZSK breed. Een centrale taak van het BGMC bij het begeleiden van de implementatie reorganisatie is het gebruik maken van de aanwezige deskundigheid en ervaring bij de MC leden en deze tegelijkertijd blijvend te informeren over de voortgang van het proces. Participatie, medezeggenschap, en actieve betrokkenheid van medewerkers gaan hand in hand in de ontwikkeling van een organisatie.

Inspelen op de veranderende omgeving en daar pro actief mee omgaan. De Ondernemingsraad (BGMC) van de Koninklijke Marine (CZSK) beseft zich dat afwachten tot dat de zaken verkeerd gaan en dan pas ingrijpen niet meer van deze tijd is. Zo valt te lezen in het eigen orgaan ‘Meedenkertje’ van februari 2007. Men beseft dat dit niet altijd makkelijk is maar beseft ook dat het de enige juiste strategie is om een rol van betekenis te kunnen spelen in de bedrijfsvoering van het CZSK. Een belangrijk punt voor de BGMC CZSK was dat er meer aandacht wordt besteed aan de zachte factoren zoals omgangsvormen en communicatie in de organisatie. Als andere werkwijzen noodzakelijk zijn dan dient men zich te beseffen dat ze zelf deze verandering in gang kunnen zetten. Daarvoor zijn in de periode 2006-2007 meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarin de MC leden niet alleen in gesprek gingen met elkaar maar ook met mensen van de vakbonden en de mensen van de Admiraliteitsraad.

error: Content is protected.