Lerend veranderen

Het MAB artikel is verschenen in het Maandblad voor Accountancy & Bedrijfseconomie in 2007. Het gaat in op een onderzoek zoals dit is uitgevoerd onder bedrijfskunde studenten (FEWEB) en onder studenten Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO) van de Vrije Universiteit te Amsterda
Continue Reading →

Organisatieontwikkeling

Mensgericht veranderen betreft het vakgebied ‘Organization Development (OD)’in Nederland ook wel ‘Organisatieontwikkeling’ genoemd. Als vakgebied heeft OD zich sinds haar ontstaan in de jaren vijftig van de vorige eeuw doorontwikkeld en is er ook kritiek gekome
Continue Reading →
error: Content is protected.