Date:januari 11, 2015

Masterclass ‘Toezichthouden & Governance’

Toezichthouden: Good Governance?
Waar gaat ‘Good Governance’over? Monitoren, rookmelden, vinger aan de pols houden, communiceren van onrust, ingrijpen!? Of gaat het juist om op een aanwezige en betrokken manier de eindverantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen van een organisatie!? En hoe doe je dat dan? Door een goede jaarlijkse boekenanalyse? Door aanwezig te zijn op de juiste momenten? Of voortdurend met een kien oog de omgevingsdynamiek te scannen, en op het juiste moment met de juiste diagnose te komen en die met pro-actief optreden naar een raad van bestuur/commissarissen/directieraad te communiceren?

 

Wat maakt het moeilijk?!

 

Met een toenemende dynamiek en impact van ontwikkelingen in positieve en negatieve zin kan het in ieder geval geen kwaad om met een goed diagnostisch instrumentarium te werken. De bril waarmee je kijkt naar organisatie is vaak analytisch in plaats van holistisch en toegespitst op onderdelen in plaat van op gehelen. Daarom kan een systemische insteek om te kijken naar de samenhang tussen problemen. Zeker als het bijvoorbeeld gaat om niet altijd even goed onderling afgestemde werkprocessen. Maar wat van het gebrek aan verbinding tussen verschillende onderdelen in een organisatie? Zoals bijvoorbeeld onlangs het geval was bij de politieacademie?

Enkele slides met betrekking tot het rapport van de politie academie

 

Hieronder eerst in een instructiefilm over de problematiek: wat maakt het vak van toezichthouden zo moeilijk? Daarna een kort filmpje met enkele voorbeelden en interviews welke bij elkaar een indicatie geven van de huidige problematiek zoals die enkele jaren terug in de media is verschenen. Deze pagina sluit af met de analyse uit een adviesrapport aan de Raad van Toezicht van de politieacademie welke een goede indicatie geeft waarom kijken vanuit gehelen in een dergelijk gevallen van toegevoegde waarde kan zijn!?

Enkele voorbeelden en interviews welke een goede indicatie geven van de recente problematiek

 

 

error: Content is protected.