Sociaal-constructionisme

Victor Brauner (1954) “Prelude to civilisation” Encaustic and ink on Masonite, 129.5 x 202.6 cm © 2017 Artists Rights Society (ARS), New York

In de eerste eeuw voor Christus schreef Epictetus dat wij mensen ons niet zo zeer druk maken over de dingen zelf, maar over onze meningen omtrent deze dingen. Het zijn met andere woorden, onze eigen verwachtingen, interpretaties en zingevingen die de drijfveer vormen voor ons gedrag. Deze zijn voor een ieder van ons anders. Een insteek die je terug ziet in de wetenschappelijke stroming die ook wel bekend staat onder de naam ‘sociaal-constructionisme’.

download artikel

 

download G&O artikel 2004

In dit Nederlandstalig artikel uit 2004 wordt een sociaal-constructionisch perspectief uitgewerkt, als insteek voor organisatieverandering.  In het artikel worden de contouren uitgewerkt van wat een veranderkundige strategie zou kunnen worden met systeemdenken, dialoog en zingeving als belangrijke, en elkaar versterkende onderdelen.

 

download artikelVan Nistelrooij & Sminia (2010) what’s happening JCM

In dit Engelstalig artikel uit 2010 wordt een sociaal constructionistische verklaring gegeven voor wat er gebeurd als we instrumenten en inzichten toepassen uit het vakgebied Organisation Development. De auteurs vertrekken daarvoor vanuit het originele werk van Berger en Luckmann uit 1966 en passen dit toe om de processen te duiden die plaatsvinden tijdens een proces van organisatieontwikkeling.

 

download artikelThe-paradox-of-programmed-dialogue

In dit Engelstalig artikel uit 2013 wordt een sociaal constructionistisch perspectief uitgewerkt om te duiden voor wat er gebeurd tijdens een Large Group Intervention. Daarbij wordt de focus gelegd op enkele typische dilemma’s die ontstaan wanneer je een open dialoog combineert met een typische planned change insteek. De auteurs bespreken enkele tegenwerpingen uit de vakliteratuur – en geven daar enkele persoonlijke reflecties bij.

 

collectief-organiseren-perspectief-930

In 1999 verschenen als Nederlandse dissertatie. Het boek is het verslag van een vier jaar durend onderzoek naar de mogelijkheid om organisatieverandering meer collectief in te steken. Het uitgangspunt daarbij is de socio-techniek. Het boek maakt duidelijk dat deze in oorsprong als ontwerpleer ontwikkelde veranderkundige benadering op een aantal punten te kort schiet. Vanuit een wetenschapstheoretische insteek wordt in het boek duidelijk gemaakt hoe inzichten vanuit het sociaal-constructionistische perspectief kunnen worden geduid en middels Large Group Interventions in de veranderkundige praktijk kunnen worden uitgewerkt. Klik op onderstaande foto en je komt in het submenu ‘berichten’ waar je meer informatie over sociaal-constructionisme kan vinden.

 

ON-veranderbaarheid

 

Oss-THek onveranderbheid2 JS2

 

 

 

“Rozen verwelken, schepen vergaan, maar de concepten ‘roos’ en ‘schip’ blijven altijd bestaan”. Een recensie van het boek van Leike van Oss en Jaap van ’t Hek, ‘ON-veranderbaarheid van organisaties’, uit 2008 verschenen in het tijdschrift “Opleiding & Ontwikkeling”. Alles wat we zien verandert voortdurend maar onze zienswijze niet. Hoe is het mogelijk dat onze concepten een min of meer duurzame geldigheid hebben, terwijl de waarneembare wereld toch voortdurend verandert?

error: Content is protected.