Date:januari 11, 2016

Masterclass ‘Participatief veranderen’

websiteversie-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom willen bedrijven participatief veranderen? Bespreking van deze vraag met managementteams en directieraden levert doorgaans een breed scala aan antwoorden op. Bij doorvragen blijken daar dan interessante aannames achter te zitten over de effectiviteit van participatie. Het betrekken van mensen bij de (her-)inrichting van de werplek, het (her-)ontwerp van het primaire proces en verandering van de manier van samenwerken is reeds vele jaren onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. De eerste wetenschappelijke experimenten naar de effecten hiervan dateren uit de jaren ’40 van de vorige eeuw en sindsdien wordt steeds meer duidelijk dat het om een complex begrip gaat dat al snel de verkeerde verwachtingen kan oproepen.

In dit seminar wordt nader ingegaan op de achterliggende aannames, het wetenschappelijke onderzoek hiernaar en wordt door enkele interactieve opdrachten een brug geslagen naar de voorwaarden en mogelijkheden die de eigen bedrijfssituatie biedt.

 Klik hieronder op de figuur voor het starten van de prezi met een hoorcollege over participatie.

Schermafbeelding 2014-08-27 om 15.46.02

 

Voorbeeld van enkele slides
error: Content is protected.