Date:januari 11, 2016

Masterclass ‘Organisatietheorie’

In Company Collegereeks Organisatietheorie

Dia1

 

Deze In Company Collegereeks is ontwikkeld voor medewerkers zonder noemenswaardige vooropleiding in de organisatiewetenschappen/bedrijfskunde maar die wel worden geacht deze kennis te hebben en toe te passen in hun werk. De collegereeks is eerder verzorgd voor accountmanagers, adviseurs, projectmanagers, stafmedewerkers en beleidsontwikkelaars. In overleg is het ook mogelijk om de colleges afzonderlijk aan te bieden. In de collegereeks worden onderwerpen behandeld als:

1. Organisatiestructuur

In dit college wordt ingegaan op vraagstukken als: Wat zijn de meest voorkomende organisatieontwerpen en welke invloed hebben ze in het algemeen op het menselijk gedrag? Welke ontwerpregels zijn van belang bij het ontwerpen van een organisatiestructuur? Waar let je op bij het ontwikkelen van een team based organisatiedesign? In dit college is de insteek die van de Contingency benadering: ‘there is no one best way to organize’.

2. Organisatiecultuur

In dit college wordt ingegaan op vraagstukken als: Wat is eigenlijk een organisatiecultuur? Hoe maak je een organisatiecultuur zichtbaar? En op welke wijze is een organisatiecultuur te beïnvloeden? Naast een korte historische beschouwing van de ontwikkeling van het begrip binnen de bedrijfskunde staat het het cultuurmodel van Edgar Schein centraal.

3. Groepsdynamica

Dia4

In dit college wordt ingegaan op de groepsdynamica en worden vraagstukken behandeld als: Op basis van welke factoren ontwikkelen mensen onderlinge relaties? Volgens welke lijnen ontwikkelen groepen zich tot teams? Wat zijn de meest voorkomende (dys-)functionele groepsprocessen en waaraan kun je deze herkennen? Hoe ontrafel je de bestaande (informele) pikorde in de groep? Op welke wijze zijn groepsprocessen te beïnvloeden? De centrale modellen in dit college zijn die van Lewin, Hackman en Tuckman & Jensen. Daarnaast wordt ook ingegaan op de klassieke experimenten van Asch, Millgram, Zimbardo, Sherif & Sherif en het werk van Festinger en Janis.klik voor aanvraag van meer informatie

 

 

error: Content is protected.