Date:december 09, 2015

Masterclass ‘Organisatie 3.0’

Image2
p4

Enkele voorbeelden van visionaire denkers

Josephine Green

Voormalig Senior Director of Trends and Strategy bij Philips. De ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen en de niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren). De studie op het niveau van de soort heet ook wel autoecologie en op het niveau van de levensgemeenschap en ecosysteem heet gemeenschapsecologie of synecologie.

 

Clay Shirky 

Is een Amerikaanse schrijver die zich bezighoudt met de sociale en economische effecten van het internet, digitale netwerken en sociale media. Hij geeft het vak Interactieve Telecommunicatie aan de New York University. Daarnaast is hij adviseur op dit gebied en schrijft hij hier essays en artikelen over. De wet van Clay Shirky: “Institutions will try to preserve the problems to which they are a solution. Zijn columns en artikelen verschenen in onder meer The New York Times, The Wall Street Journal, de Harvard Business Review en Wired.

 

James Surowiecki 

Hij was van 1997 tot 2000 financieel columnist. Hij is staff writer (vaste redacteur) bij The New Yorker, waar hij een column over de zakenwereld en financiën schrijft, genaamd “The Financial Page”. In 2004 publiceerde hij The Wisdom of Crowds (Wijsheid van de massa), waarin hij betoogt dat grote groepen een grotere intelligentie tonen dan geïsoleerde individuen en dat collectieve intelligentie de zakenwereld, economie, samenlevingen en staten vormgeeft.

 

Enkele slides uit de presentatie

 

error: Content is protected.