Date:april 19, 2000

NUON ENW Invoering Zelfsturing 1997-1998

NUON ENW- AG 1

 

Organisatieverandering NUON ENW-AG (1997-1998)

Het regionale distributiebedrijf NUON ENW-AG anticipeerde eind jaren ’90 op de veranderingen in de wetgeving waardoor het bestaande monopoliepositie plaats zou gaan maken voor een vrije markt met concurrerende energiebedrijven. Dit betekent naast stapsgewijze vrijgave van de levering van elektriciteit, een splitsing van enerzijds het beheer van het elektriciteitsnetwerk en ander¬zijds de leveringsactiviteiten. In verband met de veranderingen in de wet heeft het hoofd van de afdeling uitvoering ervoor gekozen een verandertraject in te zetten op basis van LGI’s dat moest leiden tot een organisatie gebaseerd op het werken in zelfsturende teams. Het toemalige ENW-AG was van oudsher een overheidsbedrijf, net gefuseerd en jarenlang opererend als een monopolist in een vrijwel stabiele markt. Naast aanpassing van de huidige organisatiestructuur, betekent dit een ingrijpende verandering van de huidige culturele praktijk.

error: Content is protected.