Client:Lister
Date:december 20, 2015

Uitlijning strategie Lister – voormalig SBWU – 2013-2014

Lister vindt het belangrijk dat mensen op hun eigen manier kunnen wonen, een dagbesteding vinden die bij hen past en relaties aangaan die voor hen belangrijk zijn. Lister biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze begeleiding is herstelondersteunend en draagt bij aan de kwaliteit van leven en de tevredenheid van de cliënt. In de visie van Lister, maakt de cliënt uiteindelijk zijn eigen keuzes en kiest zijn eigen weg. Het begrip ‘herstel’ speelt een belangrijke rol binnen de begeleiding die Lister biedt. Herstel is een individueel proces, waarbij de cliënt zijn leven opnieuw inhoud probeert te geven, uitgaande van zijn eigen mogelijkheden. Zonodig kunnen anderen (vrienden, familie, hulpverleners, begeleiders) daarbij ondersteunen.

   Opdracht

   Lister is een zorg instelling actief in de provincie Utrecht. De aanleiding voor Lister om een traject in te gaan – waarin het aangaan van een dialoog met het tactische werkveld was dat er op dit niveau een betere slagkracht nodig was, meer scherpte en een meer gedeeld urgentiebesef. Enkele voorbeelden van de hiermee samenhangende thema’s zijn ‘besturing nieuwe stijl’, ‘verantwoording zien en nemen’, ‘projectmatig werken (met deadlines)’ en ‘verkorten onderlinge afstanden tussen echelons’. De verbetering van de slagkracht op dit niveau is des te meer urgent omdat de invoering van onder andere de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nieuwe uitdagingen biedt. Daarbij is tevens zichtbaar geworden dat een stand alone interventie in de vorm van een wake-up call in de kantine of een eenmalige werkconferentie op de hei, weliswaar zou kunnen helpen maar op zichzelf niet voldoende is.

    

   error: Content is protected.