Date:januari 11, 2016

Seminar ‘Lerend veranderen’ FSW VU

 

Presentatie1

Het masterseminar ‘Lerend veranderen’ was tot 2010 onderdeel van het masterprogramma Beleid, Communicatie & Organisatie (BCO) van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In dit seminar is OD het kennisdomein van waaruit we kijken naar organisatieverandering en de leerprocessen die daar binnen plaatsvinden. Studenten kijken naar organisatieverandering als een dynamisch proces van handelen, reflecteren en kennistransformatie waarbij participatie van medewerkers en hun leerproces centraal staan.

 • Hieronder zijn de publicaties van Van Nistelrooij voor dit seminar te downloaden. Daaronder onder andere het guest editorial en het hoofdartikel van het special issue over OD uit 2010 zoals dat is verschenen in het tijdschrift ‘Journal of Change Management’. Ook beschikbaar via deze pagina het hoofdstuk zoals dat samen met Rob de Wilde is gechreven voor het boek ‘leren in Organisaties’ verschenen bij Kluwer onder redactie van o.a. Hans Vermaak. Tevens te downloaden een onderzoeksartikel verschenen in het tijdschrift O&O over de rol van participatie bij een verandertraject van de Gemeente Amsterdam zoals dat is geschreven met Esther Steltenpohl en Brigitte de Bruin.

  website klein 3

   

   

   

   

 • Overige downloads

  website klein 3Hieronder zijn enkele interessante publicaties voor dit seminar te downloaden die niet op een andere wijze zijn te downloaden.

   

   

   

  Gregory Bateson over Leren & Cybernetica

  Gregory_BatesonGregory Bateson (Grantchester, 9 mei 1904 – San Francisco, 4 juli 1980) was een Brits antropoloog, sociaal wetenschapper, linguïst, visueel antropoloog, semioticus en cyberneticus, wiens werk vele vakgebieden doorkruist. Zijn bekendste werken zijn Steps to an Ecology of Mind uit 1972, Mind and Nature uit 1979. Een van de lijnen die het hele werk van Bateson heenloopt is zijn belangstelling voor de systeemtheorie en cybernetica, een wetenschap die hij in het leven hielp roepen, als een van de oorspronkelijke leden van de kerngroep van de Macy Conferenties (van 1946 – 1953). Batesons aanpak op deze gebieden concentreert zich op hun verband met de epistemologie, en dat belangrijkste aandachtspunt vormt de onderstroom van zijn denken.

   

  Waarom 70% van de veranderprocessen faalt!
  70Veel van wat we denken, voelen en doen vindt plaats buiten ons bewustzijn om. Volgens voorzichtige schattingen gaat 95% van alles wat we doen op basis van een automatische response op stimuli uit de directe omgeving (Baumeister et al., 1998, p. 1252). Daar is niets op tegen als je weet dat het menselijk sensorische zenuwstelsel zo’n 10.000 zenuwindrukken per seconde te verwerken krijgt. Sterker nog, de mens is een erg succesvol sociaal dier – zoals Dijksterhuis (2007, p.187) het stelt “juist door ons vermogen om ons zonder moeite en onbewust aan te passen aan onze omgeving��?. De transformatie van bewust naar onbewust gedrag is doorgaans een nagenoeg natuurlijk en vloeiend verlopend proces. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk als we kijken hoe snel mensen zich aanpassen in een nieuwe groep en op den duur de normen en waarden van deze groep zich eigen maken. Hetzelfde kan niet worden gezegd van de transformatie van onbewust naar bewust gedrag. Kennelijk is dit voor ons mensen minder natuurlijk – zelfs als we weten dat het automatische gedrag niet sociaal wenselijk is of zelfs levensbedreigend voor ons is. Dit laatste is moeilijk te geloven, maar onderzoek van Darr, Astin en Atkin (2008) maakt duidelijk dat slechts één van de zeven patiënten met levensbedreigende hartklachten bereid is om iets aan de eigen levensstijl te veranderen. Geconfronteerd hiermee stellen Kegan en Lahey (2009) zich de (retorische) vraag: “How a goal as compelling as “I want to stay alive��? could possibly conflict with anything else. Wouldn’t people do just about anything to make sure they stay alive?��? Waarop kennelijk maar een antwoord mogelijk is: “Yet clearly, we don’t.��?

   

  Van alles over verandercurves

  Schopenhauer2Arthur Schopenhauer was in 1851 een van de eerste die beschreef wat er gebeurd als je iemand confronteert met een nieuwe waarheid. Het proces dat hij beschrijft bestaat uit grofweg drie fasen.

   

  Lewin2Kurt Lewin, de grondlegger van de hedendaagse Westerse opvattingen over veranderkunde, beschrijft een soortgelijk proces. Zijn beschrijving kent ook drie stadia.

   

  Kubler ross2Latere wetenschappers die zich verdiepte in deze materie kwamen uit op een proces dat uit meerdere stadia bestaat. Het meest bekende model dat we vanuit de klinische psychologie kennen is dat van Elisabeth Kübler Ross.

   

  James ProchaskaEen meer hedendaagse onderzoeker, James Prochaska publiceerde in 1992 een van zijn eerste publicaties over het metaonderzoek dat hij deed naar het proces wat mensen doorlopen als ze overwegen te stoppen met een bepaalde verslaving. In zijn procesbeschrijving komt hij ook tot meerdere stadia.

   

   

error: Content is protected.