Praktijkboek: Large Scale Intervention (Kluwer, 2012)

Antonie van Nistelrooij en Rob de Wilde verzamelen in dit Praktijkboek ervaringen van 16 verschillende praktijkbeoefenaars die in de afgelopen jaren vanuit een Whole Scale Change insteek bedrijven en overheidsinstellingen hebben geholpen met complexe veranderprocessen.

De auteurs gaan in op vragen als: Waar dien je op te letten? Wat moet je vooral (niet) doen? Wat is de rol van de adviseur/procesbegeleider en van de opdrachtgever? Hoe ontwerp je interventies voor kleine of grote groepen? Hoe zorg je dat het energiepeil hoog blijft?

In acht praktijkcases zijn zowel de auteurs als hun opdrachtgevers aan het woord hoe ze samen met een veranderingsproces een halt hebben weten toe te roepen aan eilandvorming, gebrek aan betrokkenheid en aan het terugdringen van te ver doorgevoerde efficiëntie. Dergelijke processen zijn voor elke organisatie anders, dus een standaard recept krijgt de lezer niet. Wél: een nieuwe kijk op organisatieverandering en de kracht van dialoog en participatie.

twee recensies  boek

Klik op onderstaande foto voor meer informatie

Praktijkboek-LSI-prt-web

error: Content is protected.