Client:TSM Business School
Date:februari 26, 2016

Module Management van Organisaties MBA TSM

Inhoudelijke eisen Module Management van Organisaties

Na deelname aan deze module is de deelnemer in staat om:

  • In diagnostische zin het CINEFYN model te kunnen toepassen op het eigen managementdilemma.
  • Onderscheid te kunnen maken tussen zienswijzen en concepten die te maken hebben met ORG. 1.0, 2.0 en 3.0 en Management 1.0, 2.0 en 3.0 en deze op basis van het eigen managementdilemma om te zetten in een realistische doelstelling voor het schrijven van een paper.
  • Vanuit het eigen managementdilemma, en voor het paper geformuleerde doelstelling een 1 op 1 samenhangend en duidelijk afgebakend onderzoekskader te kunnen formuleren, bestaande uit een richtinggevende en onderzoekbare hoofdvraag uitgewerkt in maximaal 3 deelvragen.
  • Binnen dit onderzoekskader een passende scope (reikwijdte/speelveld) te omschrijven waarin in samenhang met het eigen managementdilemma (wat), de primaire stakeholders (wie) worden benoemd met enkele concrete te ondernemen first steps (hoe).
  • Zowel vanuit een diagnostische ontwerpbenadering als vanuit een dialogische ontwikkelbenadering te kunnen reflecteren op het beroepsveld van een manager
  • Beide benaderingen in onderlinge samenhang weten uit te werken bij de uitwerking van de first steps in het paper.
  • Als onderdeel van deze uitwerking een concreet ontwerp te maken, gebaseerd op de AI-principes en een concreet omschreven affirmative topic.
  • Op basis van de voor deze module aangereikte literatuur, op een academische verantwoorde wijze het paper uit te werken, bestaande uit 1) een opbouwend betoog, 2) uit de literatuur gedestilleerde pro- en contra argumenten, 3) accuraat bronnengebruik en 4) op een APA voorgeschreven manier en dito literatuurlijst.

 

Downloads voor MBA 62-63  2018

 

tsm-executive-web

error: Content is protected.