Client:TSM Business School
Date:februari 26, 2016

Module Management van Verandering TSM

Inhoudelijke eisen Module Management van Verandering

Na deelname aan deze module is de deelnemer in staat om:

  • Zelfstandig kennishiaten in het eigen handelen en denken te signaleren en deze te verbinden met relevante veranderkundige theorieën .
  • Onderscheid te kunnen maken tussen zienswijzen en theoretische veranderkundige concepten die te maken hebben met het eigen functioneren in veranderkundige contexten.
  • Binnen het eigen persoonlijke narratief een passende systeemanalyse (met samenhang tussen purpose, people en relationships) te omschrijven.
  • Vanuit een dialogische ontwikkelbenadering gebaseerd op complexiteitsdenken te kunnen reflecteren op het beroepsveld van een manager.
  • Op basis van de voor deze module aangereikte literatuur, op een academische verantwoorde wijze het paper uit te werken bestaande uit een persoonlijk narratief, logboek en theoretische reflectie.

Voorgeschreven literatuur

  • Van Ooien, M., T. Homan, A. Goedhart, A. T. M. Van Nistelrooij, B. Van der Steen, M. Kuhlmann and M. Moor (2017). Imperfecte Adviseur. Utrecht, Uitgever Kessels & Smit Publishers.
  • Van Nistelrooij, ATM,. (2020). Embracing Organisational Development and Change. An interdisciplinary approach based on social constructionism, systems thinking, and complexity science. Dit boek wordt in oktober 2020 uitgebracht door Springer Verlag.

 

 

tsm-executive-web

error: Content is protected.