Date:augustus 28, 2014

Implementatiekunst (2008)

Blikopener 6 Meeroeien op een motorboot
De bijdrage aan het Pentascope boek “Implementatiekunst” is het gevolg van een jarenlange samenwerking met Marcel Kuhlmann. Uit deze samenwerking kwam ook de uitnodiging voort om deel te nemen in de zogenoemde expertgroep die de beide auteurs heeft ondersteund en geadviseerd bij de totstandkoming van dit prachtige boek.

De blikopener gaat in op de valkuilen, beelden en randvoorwaarden van participatief veranderen.
download blikopener 2008

Algemene beschrijving boek
Hoe krijg ik ze zover?’ is de meest gestelde vraag in managementland. Is het überhaupt mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de veranderbaarheid van het gedrag van een ander? Implementatiekunst gaat ervan uit dat veranderingen niet te managen of te plannen zijn. Interventies en je eigen gedrag daarentegen wel.

Implementatiekunst laat je vanuit verschillende perspectieven kijken naar verandervraagstukken, hulpmiddelen, je klant én naar jezelf. Het combineert het planbare en te regisseren deel van implementeren met het onvoorspelbare en niet te plannen deel ervan. Het in regie zetten van implementaties, weten wat je kunt beïnvloeden of bijsturen en wat niet, doet niet alleen een beroep op wat je weet en wat je kan, maar ook op wie je bent. Aan de hand van elf werkzame principes maakt Implementatiekunst een spectrum van veranderkundige concepten, methoden en technieken toegankelijk voor de realistische manager en veranderkundige. Realistisch veranderen betekent dat je het vermogen ontwikkelt om meerdere en soms conflicterende realiteiten toegankelijk te maken als bron voor groei en ontwikkeling van mensen in organisaties.
Implementatiekunst is een praktische gids om het bewustzijn van je handelen als veranderaar te vergroten, je interventierepertoire op te rekken en je taal te geven om de door jouw gekozen aanpak gedegen te onderbouwen. Naast mijlpalen, planningen, sturen en ontwerpen, behandelen de auteurs begrippen als meervoudigheid, variëteit, stakeholders, heelheid en evolutie.
(Bron: www.scriptum.nl)

Implementatie kunst

Implementatie kunst

error: Content is protected.