Client:Sectorraad FNV
Date:november 19, 2015

Begeleiding FNV Sector Vakbonden Fusie 2012-2015

Presentatie1

 


1e Oriëntatie conferentie Sectorraad FNV (januari, 2012)

De interne vakbond van de FNV organiseerde op 16 maart 2012 een Large Group Interventie waarin zij in gesprek ging met Han Noten (een van de twee verkenners), kwartiermakers zoals Jetta Klijnsma – de latere staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Rutte II –  en haar achterban: de werkorganisaties van de 19 aangesloten FNV bonden. Met het leidend thema “Op weg naar De Nieuwe Vakbeweging!?” werd de deelnemers gevraagd naar hun zienswijze, ervaring en verwachtingen van het lopende veranderproces en de positie die zij daar in hebben.

foto okt 2012

 2e Ontwerp conferentie Sectorraad FNV (oktober 2012)

De sectorraad, de interne vakbond van alle bij de FNV aangesloten bonden, organiseerde op 5 oktober 2012 een vervolg large group interventie met aandacht voor de opties en mogelijkheden die de nieuwe organisatie qua hoofdstructuur voor haar achterban zou bieden. De conferentie was vooral bedoeld om aan te geven dat er meer mogelijkheden zijn om tot een nieuw hoofdontwerp te komen dan alleen via een centraal functionerende projectgroep voornamelijk bestaande uit hoofdbestuurders. Dat wil zeggen, participatief met tegen de 300 mensen in de zaal en een ontwerpgroep die in de maanden voorafgaand aan de grootschalige bijeenkomst goed alle mogelijkheden op een rijtje had gezet.

In afstemming met allerlei interne- en externe specialisten kwam de regiegroep tijdens de bijeenkomst met drie hoofdalternatieven voor de nieuwe structuur van de werkorganisatie van de bond. Deze zijn met de volledige zaal besproken op hun voor- en nadelen – afgezet tegen enkele ontwerpcriteria die hier aan voorafgaand waren vastgesteld. De dag sloot af om basis van de gezamenlijk verkregen inzichten te komen tot een uitgesproken voorkeur. Dat is gebeurd en het resultaat is inclusief alle overwegingen en verkregen inzichten als advies ingediend bij de projectorganisatie, het hoofdbestuur en in detail besproken met de verantwoordelijke projectmanager.

fnv-cultuur-1

3e Cultuur conferentie Sectorraad FNV (16 januari, 2014)

In het verlengde van de oriëntatie- en ontwerpconferentie heeft de sectorraad een derde large group interventie georganiseerd om samen met haar achterban vast te stellen wat voor de nieuwe organisatie belangrijke waarden zijn als het gaat om de gewenste onderlinge omgang, stijl van leidinggeven en de borging daarvan in het komende fusieproces. Tevens is met deze bijeenkomst beoogd dat men zich meer bewust wordt van de onderlinge verbinding, al dan niet gedeelde cultuuropvattingen over en in het eigen werk en het feit dat er tot op heden nog geen mogelijkheden zijn geweest om deze en andere opvattingen (over verbinding, en over structuur) uit eerdere sectorconferentie in te brengen in het fusieproces.

Ook deze conferentie kende een kortere maar even zo zorgvuldige voorbereiding waar wederom tegen de 300 deelnemers op kwamen om met elkaar in gesprek over wat zij zagen als belangrijk in de omgang, stijl van leidinggeven tijdens het fusieproces en in de nieuwe organisatie. De grootschalige bijeenkomst leverde meerdere gedeelde voorkeurslijsten op die zijn besproken en zijn overgedragen aan de projectorganisatie.

Enkele sheets uit de presentatie tijdens de conferentie
error: Content is protected.