Client:VU Amsterdam VASS
Date:februari 28, 2016

Docent Module Interventies bij Organisatieverandering VASS

Met de opleidingen en cursussen van de VU Academie voor Sociale Wetenschappen (VASS), leert u als professional met behulp van de laatste wetenschappelijke inzichten creatieve en innovatieve oplossingen te vinden voor uw bestuurlijke of organisatorische uitdagingen. De opleidingen en cursussen van VASS voor professionals zijn kleinschalig en intensief. Ze worden gegeven door hoogleraren en docent-wetenschappers van topniveau, die in alle opleidingen en cursussen een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Dit doen zij door de meest recente theorieën, werkveld ervaringen van deelnemers en onderlinge intervisie te combineren. 

Module Interventies bij organisatieverandering (Verandermanagement)

Gedurende de afgelopen jaren is er een grote stroom van publicaties verschenen over cultuur, strategie en verandering in (publieke) organisaties. Publicaties richten zich enerzijds op de praktijkkant van verandering, met de do’s en don’ts, lessen en teleurstellingen rond veranderingsprocessen. Anderzijds zijn er concepten, modellen en instrumenten met een overwegend wetenschappelijk karakter, die trachten organisaties en hun cultuur te analyseren en te beïnvloeden met behulp van interventies.

Organisatieverandering in de praktijk blijkt weerbarstig. Inmiddels is er bijvoorbeeld binnen de publieke sector veel geld gespendeerd om de veel verguisde ambtelijke cultuur in beweging te krijgen en een integrale ‘cultuuromslag’ voor elkaar te krijgen. Allemaal kennen we de voorbeelden van programma’s, zoals LEO (ministerie BIZA), Spirit (Financiën), of FORS (andere overheid), waarbij is ingezet op prestatiegerichtheid, slagvaardigheid, publiek ondernemerschap en bovenal klantgerichtheid. Alleen al de trajecten die door de Rijksoverheid de afgelopen tien jaar zijn ingezet hebben in totaal meer dan 35 miljoen euro aan kosten met zich meegebracht. Ook de private sector laat aanzienlijke uitgaven zien voor strategie en veranderingsprocessen, thans vaak gekenmerkt door schaarste, inkrimping of fusie dan wel door innovatie en revitalisering.

 

Inhoud cursus Verandermanagement

In deze cursus leert u door middel van colleges, presentaties, interactieve discussies en praktijkoefeningen op een analytische en kritische wijze te reflecteren op vraagstukken van verandermanagement en organisatieveranderingen binnen uw organisatie en de Nederlandse context. De cursus Verandermanagement biedt een academische kapstok, met de nadruk op de menselijke kant ten tijde van verandering.

Het doel van de cursus is om op academisch niveau na te denken over drie hoofdlijnen die verband houden met verandermanagement en deze te reflecteren op uw praktijk:

  • ontwikkelingen en trends in de maatschappij en in organisaties welke roepen om individuele en organisatorische veranderingen;
  • culturele en individuele menselijke ontwikkeling;
  • organisatorische en strategische veranderinterventies.

 

Resultaten cursus Verandermanagement

Na succesvol afronden van de cursus heeft u:

  • Inzicht in actuele academische kennis op het gebied van verandering en strategie;
  • Inzicht in interventies die gedrag, houding en vaardigheden van de mens kunnen beïnvloeden;
  • Het reflecterend vermogen om samenhangende dimensies van complexe veranderingsprogramma’s te benoemen;
  • Zicht op uw eigen stijl en voorkeur van handelen binnen de context van verandertrajecten.
error: Content is protected.