Change Leadership

Sebastiano Ricci  (1691-1694) “Neptune and Amphitrite” Oil on canvas,  94 x 75 cm, © 2017 Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid; Inv. no. 340 (1982.33)

hc 10 Changel leadership

klik hier voor prezi van het college over dit onderwerp

Leiding geven aan verandering betekent een visie hebben die mensen helpt de bestaande status quo niet meer als vanzelfsprekend te zien. Duidelijke richting geven, realistische doelen stellen en overtuigend zijn in wat het belang is om deze te realiseren. Het verschil tussen change management en change leadership lijkt er een te zijn van semantics, maar  niet per se onderling uitwisselbaar. Als we spreken van verandermanagement spreken we – gezien de gangbare definitie van de term ‘management’ eigenlijk over het op basis van rationele overwegingen beheren, dirigeren en besturen van verandering.  Verandermanagement is dan ook vooral een kwestie van doelrealisatie. Met andere woorden, een aangelegenheid die zich vooral met het planmatige, beheersmatige en strategische aspect van verandering lijkt bezig te houden. Of zoals Kotter het verwoordt:

“Change management, which is the term most everyone uses, refers to a set of basic tools or structures intended to keep any change effort under control. The goal is often to minimize the distractions and impacts of the change. Change leadership, on the other hand, concerns the driving forces, visions and processes that fuel large-scale transformation.”

Change leadership betreft veel meer het proces zelf – het proces van verschuivende inzichten, emoties, nieuwe ervaringen – waarin krachten worden uitgeoefend, waar een bepaalde dynamiek toe- en afneemt, waarin energie vrijkomt – dat leidt tot een bepaalde uitkomst. Leiderschap geven aan maakt integraal deel uit van dit proces. De leidinggevende is in deze opvatting een deelnemer aan dit proces- iemand die zijn of haar perspectief inbrengt en deelt in de ervaringen en inzichten die worden uitgewisseld om de verandering te realiseren.Wat aansluit bij de observatie van Tom Communings (2008, p. 8)

“Leadership is about personal influence and persuasive abilities, whereas management is more about role and task accomplishment. Organization change, especially at the outset, requires leadership.” 

 

download artikel

download Management Executive art
download artikel

download TIEM art 2010

 

In samenwerking met Atos Origin zijn 10 integrale ICT implementatietrajecten geanalyseerd. Er is gekeken naar de aanleiding, oorspronkelijke intenties, uitvoering en uiteindelijke resultaten. Op basis van uitgebreide documentanalyse, een twaalftal individuele interviews en een workshop met focusgroepinterviewtechnieken is met betrokken projectmanagers van de cliëntorganisaties van Atos in kaart gebracht wat het belang is van change leadership bij de implementatie van ICT systemen. De eerste resultaten zijn gepubliceerd in ‘Management Executive’.

Het onderzoek is een initiatief van en uitgevoerd in samenwerking met Annemijn Poot en Lonneke Mechelse van Atos Consulting Nederland

download artikel

download HMR artikel
download artikel

download Management Executive artikel
download artikel

download Management & Consultant artikel

 

In 2006 zijn diverse artikelen verschenen over ‘Change Leadership’ naar aanleiding van het landelijk onderzoek zoals dit samen met Twijnstra Gudde is uitgevoerd onder ruim 100 Nederlandse topmanagers. De topmanagers waren allen eindverantwoordelijk voor een recent uitgevoerde organisatieverandering. Artikelen zijn verschenen in de ‘Holland Management Review’, ‘Management & Consultant’ en in de ‘Management Executive’. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Twijnstra Gudde en is opgezet in samenwerking met en onder leiding van Laura ten Ham.

download artikel

 

download TH&MA artikel 2002

In het TH&MA artikel uit 2002 wordt ingegaan op sturingsvraagstukken rondom zelfsturing en teamontwikkeling van docenten. In het artikel wordt nader ingegaan op twee business cases uit de onderwijssector. Het onderzochte verandertraject is uitgevoerd door Rob van de Ven van De Kock & Partners uit Tilburg en het artikel is samen met hem geschreven.

error: Content is protected.