BCO Master ‘Organisatieverandering & Ontwikkeling (OVO)’ FSW VU

bco-website

Het realiseren van organisatieverandering vergt een diepgaand inzicht in de vraag wat verandering nou eigenlijk is. Het vraagt ook inzicht in hoe mensen zich ontwikkelen, hoe ze samenwerken en leren, als individu maar ook als groep. Maar het vraagt natuurlijk ook om inzicht in hoe je als interventionist inter-acteert en intervenieert. In dit 6 ECT vak worden deze vragen vanuit verschillende theoretische perspectieven benaderd. Op basis hiervan komen de belangrijkste bestanddelen aan bod van verandermanagement (zoals diagnose, strategie, fasering, leiderschap), van organisatieontwikkeling (dialoog, lerende infrastructuur, large group interventietechnologie) en van organisationeel leren en veranderen (1e orde, 2e orde, en 3e orde) . Het aangereikte perspectief geeft ruimte voor kennismaking met het onderwerp maar is ook kritisch. Het nodigt de deelnemers uit om te reflecteren op de (eigen) aannames over verandermanagement en organisatieontwikkeling. Tevens geeft het programma op elk van de thematieken praktische handvatten en onderzoeksinzichten.

Doelen van het vak
Studenten die dit vak hebben afgerond
– Kennen de meest relevante veranderkundige stromingen, theorieën en modellen binnen het vakgebied Organisational Development & change (ODC), weten deze te benoemen en te doorgronden.
– Hebben sociaalwetenschappelijke kennis en inzichten op het gebied van het opzetten van een veranderprogramma, van leiding geven aan verandering en van het omgaan met weerstand tegen verandering,
– Weten het vakgebied in te steken vanuit een (sociaal) psychologische kijk, zowel op individueel als op groepsniveau.
– Kunnen veranderkundige vraagstukken en kwesties in hun specifieke context herkennen.
– Kunnen kritisch kijken naar hun eigen aannames in wat anderen doet veranderen als basis voor hun ontwikkeling als interventionist – leidinggevende, manager of consultant.

Artikelen downloads 2019-2020:

 

Download Endnotes reader 2019-2020:

 

Filmfragmenten zoals gebruikt tijdens deze collegereeks (2019-2020)

Edgar Schein on the impact of Kurt Lewin,  social constructionism and dialogical OD

 

Carly Fiorina on change management and fear

 

Gervase Busche on dialogical OD, emergence and generative images

 

Ralph Stacey on complexity, emergence and management
terug

 

 

Hoorcolleges & Prezis zoals gebruikt in eerdere colleges

hc 1 introductie (klik op figuur voor start prezi)

hc intro website ho 2

 

hc 2 Veranderdynamiek (klik op figuur voor start prezi)

hc 2 veranderdynamiek website

 

hc 3 Veranderkundige benaderingen deel 1 (klik op figuur voor start prezi)

hc 3 Change approaches website part 1

 

hc 5 Veranderkundige benaderingen deel 2 (klik op figuur voor start prezi)

hc 5 change approaches part 2

 

hc 6 Organization Development & Action Research (klik op figuur voor start prezi)

organizationdevelopment

 

hc 8 Participation & Empowerment (klik op figuur voor start prezi)

Schermafbeelding 2014-08-27 om 15.46.02

 

Hc 10 Change Leadership & Change Management (klik op figuur voor start prezi)

hc 10 Changel leadership

 

 

error: Content is protected.