Date:januari 11, 2016

Module ‘Whole Scale Change’ AOG Leergang

 

Veranderprocessen zijn complex. Veel veranderprojecten worden niet tot een succesvol einde gebracht. Waarom niet? Waar ontstaat ruis? Waar zitten voetangels en klemmen en hoe herkent u ze? Hoe kijkt u zelf tegen verandering aan? Moet u als verandermanager sturen of faciliteren? Wat is bepalend voor de effectiviteit van uw rol? Hoe weet u of en wanneer uw keuzes betekenisvol zijn? Hoe ziet u uw eigen competenties? 

Sinds 1998 verzorgt Antonie van Nistelrooij in module 5 de bijdrage “Whole Scale Change”.

 

Module 5 “Continu veranderen; systeem, chaos en groepsdynamica”

Uit onderzoek is bekend dat ongeveer 70% van alle veranderingsprocessen in Nederlandse organisaties vastlopen, dan wel niet brengen wat werd beoogd. De achtergronden van het moeizame veranderen moeten zeker mede worden gezocht in onze doorgaans sterk rationele benaderingen. We gaan er te vaak vanuit dat gedrag in organisaties berust op rationele overwegingen. Terwijl wij allemaal hebben ervaren dat bijvoorbeeld besluitvormingsprocessen helemaal niet rationeel verlopen. We vragen ons dus veel te weinig af hoe veranderingen landen in het organisatielandschap. Zijn de boven- en onderwereld nog met elkaar in contact? Hoe kunnen we de relatie herstellen en er gebruik van maken? Ook het collectief organiseren van veranderprocessen geven we extra aandacht. Hieronder vindt u enkele slides uit deze presentatie.

“Whole Scale Change”  door Antonie van Nistelrooij
Een praktijkhandleiding bij participatief veranderen.

 

Meer informatie over de AOG leergang

De opleiding Verandermanagement biedt u in de breedte de actuele thema’s uit de veranderkunde. In deze leergang leert u een brug slaan tussen de theoretische concepten, de weerbarstige praktijk én uw eigen rol als verandermanager.

http://www.aog.nl/opleidingen/leergangen/verandermanagement/?gclid=Cj0KEQjwtvihBRCd8fyrtfHRlJEBEiQAQcubtOdX5w2yOOUgJVtceOyOrVNszW_q_bJ5W-dGHmEMpf8aAlyF8P8HAQ#tab-id-2

In het youtube filmpje hieronder  een interview met de kerndocent “dr. Marco de witte”

error: Content is protected.