Module Management van Verandering TSM

Inhoudelijke eisen Module Management van Verandering Na deelname aan deze module is de deelnemer in staat om: Zelfstandig kennishiaten in het eigen handelen en denken te signaleren en deze te verbinden met relevante veranderkundige theorieën . Onderscheid te kunnen maken tussen ziensw
Continue Reading →
error: Content is protected.