Bildung bevordering Saxion Hogescholen

Saxion hogescholen wilde in het kader van het programma “Lead2lead” gericht op de ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap van teamleiders een brede dialoog starten met betrekking tot het strategische thema ‘Wereldburgerschap & Bildung’. Het is de bedoeling dat deelnemers niet
Continue Reading →
error: Content is protected.