Whole Scale Change

Als we interveniëren om een verandering te bewerkstelligen richten we ons doorgaans op individuen, groepen, afdelingen, of bepaalde managementlagen. Op bestaande eenheden waarvan de begrenzingen vastliggen in een organigram. Wat eigenlijk wil zeggen dat we ons op de kaart richten en m
Continue Reading →
error: Content is protected.