Whole Scale Change

Als we interveniëren om een verandering te bewerkstelligen richten we ons doorgaans op individuen, groepen, afdelingen, of bepaalde managementlagen. Op bestaande eenheden waarvan de begrenzingen vastliggen in een organigram. Wat eigenlijk wil zeggen dat we ons op de kaart richten en m
Continue Reading →

Cultuurverandering

Cultuur, Cultivatie, Cul­tura ani­mi: van oudsher Latijnse begrippen die verwijzen naar iets hoogstaands, iets ongrijpbaars, iets verfijnds dat door toedoen van mensen is gemaakt. Iets dat te maken heeft met de verzorging of bewer­king van de menselijke geest en -gemoed. Cultuur is on
Continue Reading →
error: Content is protected.