Ontwikkeling & Opleiding

Van Nistelroooij ea (2010) Participatief veranderen_O&O Van Nistelrooij (2009) Proloog op speciaal OD issue Leren in O Van Nistelrooij (2009) Organisatieleren  Leren in O Van Nistelrooij ea (2007) Veranderen en leren MAB  Van Nistelrooij ea (2004) OD: Dialoog & Paradox  O&
Continue Reading →

Management & Organisatie

Schuurman Van Nistelrooij (2015) Lean Management & LGI  MO Van Nistelrooij (2010) Van project naar implementate  TIEM Van Nistelrooij_ea (2009) Change Leadership ME Ten Ham, De Caluwe & Van Nistelrooij (2006) CEO en Change Management HollandMR Van Nistelrooij ea (2002) Large G
Continue Reading →

Cultuurverandering

Cultuur, Cultivatie, Cul­tura ani­mi: van oudsher Latijnse begrippen die verwijzen naar iets hoogstaands, iets ongrijpbaars, iets verfijnds dat door toedoen van mensen is gemaakt. Iets dat te maken heeft met de verzorging of bewer­king van de menselijke geest en -gemoed. Cultuur is on
Continue Reading →
error: Content is protected.