Lerend veranderen

Het MAB artikel is verschenen in het Maandblad voor Accountancy & Bedrijfseconomie in 2007. Het gaat in op een onderzoek zoals dit is uitgevoerd onder bedrijfskunde studenten (FEWEB) en onder studenten Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO) van de Vrije Universiteit te Amsterda
Continue Reading →
error: Content is protected.