Module Interventies bij organisatie verandering VU VASS

Met de opleidingen en cursussen van de VU Academie voor Sociale Wetenschappen (VASS), leert u als professional met behulp van de laatste wetenschappelijke inzichten creatieve en innovatieve oplossingen te vinden voor uw bestuurlijke of organisatorische uitdagingen. De opleidingen en c
Continue Reading →

Cultuurverandering

Cultuur, Cultivatie, Cul­tura ani­mi: van oudsher Latijnse begrippen die verwijzen naar iets hoogstaands, iets ongrijpbaars, iets verfijnds dat door toedoen van mensen is gemaakt. Iets dat te maken heeft met de verzorging of bewer­king van de menselijke geest en -gemoed. Cultuur is on
Continue Reading →
error: Content is protected.