Verandermanagement in de publieke sector (2009)

In dit hoofstuk wordt nader ingegaan op de specifieke context van de publieke sector. Wat zijn de specieke karakteristieken van organisatieontwikkeling en verandermanagement in deze sector? Wat zijn de ervaringen met het doorvoeren van organisatieontwikkeling (Organization Development) in de publieke sector? Aan de hand van een businesscase uit de Nederlandse publieke sector wordt nader toegelicht welke overwegingen een rol speelde en tot welke ervaringen dit heeft geleid. Het hoofdstuk gaat in op de participatieve opzet van het verandertraject en het longitudinale onderzoek naar de voortgang en de effecten ervan.

Algemene beschrijving boek
Het boek Managing Organizational Change in Public Services maakt deel uit van spraakmakende Routledge serie Understanding Organizational Change. In het boek wordt door verschillende toonaangevende internationale auteurs ingegaan op het specifieke karakter van verandermanagement in de publieke sector. De auteurs combineren de theoretische aspecten van change management met ‘real life’ ervaringen. In het boek wordt specifiek aandacht gegeven aan onderwerpen als ‘change leadership’, ‘Participative change’, ‘Change management’ en ‘Strategies of change’ zoals ze van toepassing zijn op de publieke sector.

(Bron:www.routledge.com)

Category:
Date:
Back To Top
Contact

info@avannistelrooij.nl