Lerend veranderen

Het MAB artikel is verschenen in het Maandblad voor Accountancy & Bedrijfseconomie in 2007. Het gaat in op een onderzoek zoals dit is uitgevoerd onder bedrijfskunde studenten (FEWEB) en onder studenten Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voor het onderzoek werden de studenten geconfronteerd met een internationale business case en verschillende aanpakken -die uniek aansluitend bij de aanpak – op verschillende manieren door diverse ervaren organisatieadviseurs van Twijnstra Gudde werden uitgewerkt. Tijdens het experiment zijn op diverse momenten vragenlijsten uitgezet. Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met prof. dr. Lidewey van der Sluis nu werkzaam voor de Nyenrode Business Universiteit en Léon de Caluwé van de Vrije Universiteit /Twijnstra Gudde.

Het AOM paper behandelt een exploratieve studie naar de samenhang tussen leerstijlen en veranderoriëntaties van managers/adviseurs. Het is ingediend voor de annual meeting van de Academy of Management in 2006 te Atlanta. Het paper is door de organisatie van dit event geselecteerd voor de Best Paper Proceedings en als zodanig ook gepubliceerd (ISSN: 1543-8643).

MAB artikel Antonie van Nistelrooij

Download MAB artikel

Download AOM paper

Category:
Date:
Back To Top
Contact

info@avannistelrooij.nl