Imperfecte Adviseur (2017)
Imperfecte Adviseur (2017)

Imperfecte Adviseur (2017)

Hoofdstuk ‘Structuurtaboe’
In samenwerking met 6 andere ervaren management consultants geschreven boek. Het boek bestaat aldus uit 7 persoonlijke narratieven waar de auteurs zelf op reflecteren – zowel vanuit de context van de case als vanuit de theorie. De waarde van de narratieven ligt in het plot van het verhaal. Wat is die plot en wat valt daar allemaal over te zeggen? Antwoorden op deze vragen verkrijg je door te reflecteren. Allereerst hebben de auteurs dat zelf gedaan. Maar in tweede instantie hebben we als groep auteurs een serie bijeenkomsten gehad, waarbij we gezamenlijk reflecteerden op al onze narratieven. Die reflectie door anderen leidde bij de auteurs vaak tot tal van nieuwe inzichten. Op hun beurt konden die nieuwe inzichten weer leiden tot aanscherpingen van het narratief, bijvoorbeeld om de gesignaleerde plot nóg pregnanter naar voren te laten komen. Door elkaar steeds kritisch te bevragen, door nadere bestudering van literatuur, door het aanscherpen van het narratief en het steeds verder uitdiepen van de reflecties, zijn we uiteindelijk uitgekomen op de hoofdstukken die hierna in dit boek volgen.

Algemene beschrijving boek

Hoe kun je als organisatieadviseur je toegevoegde waarde maximeren? Hoe zorg je ervoor dat weerstand tegen verandering wordt weggenomen?  Een kernthema in menig boek over het organisatie-advieswerk. Veel van deze boeken hebben een zeker normatief  karakter: zo moet je het doen en dan wordt je succesvol!

‘Imperfecte adviseur’ kiest een geheel andere invalshoek. Hier gaat het niet over ‘hoe het moet’, maar juist over ‘hoe het gaat’. ‘Het’ betreft dan de praxis zoals de organisatieadviseur die ervaart. Inclusief volstrekt onverwachte gebeurtenissen en totaal onvoorspelbare voorvallen.

In dit boek gaan zeven ervaren adviseurs gaan in op ‘de binnenkant’ van het advieswerk. Niet de succesverhalen. Maar juist de momenten waarop het vastliep. Waarbij je als adviseur ook geen idee meer hebt hoe verder te gaan. Bij deze kijkjes in de advieskeuken lopen de emoties soms hoog op. Het gaat over atelofobie: de angst voor imperfectie; voor het niet goed genoeg blijken te zijn. Maar ook over de vraag hoe je met de onverteerbaarheid van het falen omgaat. En of dat laatste eigenlijk wel mogelijk is. Een serie praktijkverhalen inclusief uitgebreide persoonlijke en meer theoretische reflecties. Om zo nadere betekenis te geven aan de binnenkant van het adviesvak. Herkenbaar. Inleefbaar.

Category:
Date:
Back To Top
Contact

info@avannistelrooij.nl