HRM & Organisatieontwikkeling (1998)

Hoofdstuk 5 Organisatiecultuur: diagnose, interventie en beïnvloeding
Wat is organisatiecultuur? In hoeverre valt een organisatiecultuur te beïnvloeden? Wat zijn de bestaande benaderingen en wat is van belang bij het interveniëren in een bestaande organisatiecultuur. In dit hoofdstuk wordt gepleit voor een meer procesmatige insteek waarbij gebruik gemaakt wordt van het sociaal-constructionisische gedachtengoed en het werk van Marvin Weisbord. In het hoofdstuk zijn ook praktijkvoorbeelden opgenomen van het fusieproces van NMB en de Postbank en de reorganisatie van de Nederlandse Spoorwegen.

Het hoofdstuk is opgenomen in het boek ‘HRM en Organisatieontwikkeling’ van Willem de Nijs en Hans Doorewaard.

 

Algemene beschrijving boek
Er is de laatste jaren veel literatuur verschenen over nieuwe productie- en organisatieconcepten. Ook in de praktijk van profit-, non profit- en overheidsorganisaties worden sommige van deze ideeën al dan niet met succes ingevoerd. Wat hebben deze nieuwe ideeën nu voor consequenties voor het management van organisatieontwikkeling en het menselijk potentieel in organisaties? Dat is de centrale vraag waarop in dit boek geprobeerd wordt antwoord te geven. Daarbij wordt vanuit twee optieken naar de belangrijkste nieuwe vraagstukken op het gebied van het moderne management van personeel en organisatie gekeken. Enerzijds wordt aangegeven wat de stand van zaken is op gebieden als cultuurmanagement, kennis en leren in organisaties, teamvorming, het management van employability en dergelijke. Anderzijds wordt stilgestaan bij de vraag welke belangrijke (theoretische) concepten hierbij een rol spelen. De combinatie van beide optieken zorgt ervoor dat de lezer niet alleen een overzicht krijgt voorgeschoteld, maar ook gevraagd wordt na te denken over de achtergrond van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het management van personeel en organisatie.
(Bron: Managementboek.nl)

 
Category:
Date:
Back To Top
Contact

info@avannistelrooij.nl